Ce este T.A.C.?


TAC este tehnologia de transport aerian public de persoane prin care cabinele sunt suspendate şi propulsate de către cabluri. Tehnologiile care stau la baza TAC există de aproape 100 de ani, şi au fost aplicate de regulă pe terenuri dificile, în scopuri recreaţionale (de ex: gondola sau telefericul în staţiunile montane) pentru a transporta schiorii şi turiştii de la baza pârtiei până pe munte şi înapoi.

În ultimii ani, totuşi, aceleaşi tehnologii folosite în staţiunile de schi au fost adaptate în regiuni nonalpine pentru transportul public de persoane în zone urbane cu condiţionări urbanistice sau de relief, în care implementarea serviciilor de transport public convenţional a fost prea costisitoare sau dificilă.

Transportul public de persoane suspendat pe cablu poate fi considerat ca făcând parte din categoria mai largă de tehnologii de transport pe cablu, care includ şi tramvaiele pe şine propulsate de cabluri (transport terestru pe cablu), precum şi lifturile (transport vertical pe cablu). Transportul pe cablu poate fi definit ca fiind tehnologia prin care oamenii sunt transportaţi în vehicule fără motor, acţionate de cabluri.

În literatura de specialitate sintagma Transport pe cablu este folosită pentru a defini un sistem prin care sunt transportate mărfuri sau persoane în vehicule acţionate de cabluri, în timp ce sintagma Transport aerian defineşte un sistem de transport de mărfuri sau persoane prin aer. Termenul Transport aerian pe cablu (TAC), pe de altă parte, descrie orice tip de transport prin care persoanele sunt transportate în cabine suspendate şi acţionate de cabluri. Studiile care tratează această problematică a transportului aerian pe cablu (TAC) în mediul urban sunt destul puţine.

Una din principalele cercetări în acest domeniu a fost cea a lui Neumann1, care a furnizat elemente detaliate de performanţă, cost şi potenţial de aplicabilitate ale unor tehnologii de transport propulsat de cabluri. Studiul include referiri la sisteme de transport aerian pe cablu în mediul urban, de asemenea şi referiri la alte tipuri de transport propulsat de cabluri, cum ar fi funicularele şi sistemele de tranzit de persoane din aeroporturi. Mai departe, Neumann2 a furnizat informaţii despre transportul acţionat de cablu în trecut, cât şi potenţialul de dezvoltare pe viitor. Studiul include o evaluare din punct de vedere istoric a transportului pe cablu începând cu anii 1800 şi până în 1990, cât şi descrierea caracteristicilor unor instalaţii de pe mapamond.

Foarte recent, în special în ultimul deceniu, TAC a primit o atenţie din ce în ce mai mare în toată lumea datorită costului relativ scăzut, cât şi a comoditaţii şi atractivităţii tranzitului, mai ales în oraşele în care există constrângeri urbanistice sau de relief. Aşa cum există acum, sistemul TAC poate folosi una din tehnologiile următoare:

  • Tramvaie aeriene,
  • Gondole detaşabile monocablu (GDM),
  • Gondole detaşabile bicablu (GDB),
  • Gondole detaşabile tricablu (GDT).

Aceste tehnologii, împreună cu altele, vor fi tratate puţin mai încolo în această lucrare.
Următorul capitol prezintă componentele unui sistem de transport aerian pe cablu.


  1. Neumann , E. Cable Propelled People Movers in Urban Environments. In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No 1349, TRB, National Research Council, Washington, D.C., 1992, pp. 125-132. 

  2. Neumann , E. 1999. The Past, Present, and Future of Urban Cable-Propelled People Movers. Journal of Advanced Transportation 31, 51-82 Transportul aerian pe cablu - în mediul urban | Teodor Ioan Mârza