Avantajele tehnologiei TAC


Lista următoare prezintă principalele avantaje sau beneficii ale tehnologiei TAC, în comparaţie cu metodele tradiţionale de transport în comun.

  1. Este un sistem specializat pentru teren accidentat, care se adaptează foarte bine la barierele naturale cum ar fi munţii, văile sau cursurile de apă. TAC poate conecta cu eficienţă maximă zone izolate cu sau fără mari diferenţe de nivel între ele, ceea ce facilitează dezvoltarea acestora ca zone rezidenţiale fără, a fi nevoie de modificarea topografiei oraşului.

  2. Sistemul TAC necesită o suprafaţă construită relativ mică (cu excepţia unor terminale, în unele cazuri), pentru că pilonii de susţinere au nevoie de o suprafaţă mică , iar staţiile intermediare pot fi integrate în clădiri comerciale, cum este cazul instalaţiilor din Hong Kong sau din Caracas.

  3. Este o tehnologie relativ ieftină, şi necesită un timp de execuţie redus.

  4. Datorită faptului că traseul este prin aer, liniile nu sunt nevoite să respecte traseele reţelei stradale, acest lucru permiţând ca trasarea instalaţiei să nu fie restricţionată de aliniamentele străzilor, evitându-se astfel intersecţiile congestionate şi statul la semafoare. Se reduce aşadar semnificativ timpul de tranzit. În toate exemplele de mai sus, timpul de tranzit este mult mai mic decât cel al parcurgerii pe şosea a aceleiaşi distanţe, ceea ce este în beneficiul clar al pasagerilor.

  5. Manevrarea lui este automatizată, ceea ce implică mai puţin personal uman angajat şi astfel riscul apariţiei „greşelii umane” este mult mai redus .

  6. Datorită automatizării lui, sistemul TAC poate fi programat să funcţioneze după un orar foarte precis, şi poate funcţiona 24 de ore pe zi.

  7. Consumă foarte putină energie, şi foloseşte în parte gravitaţia şi contrabalansarea pentru propulsia cabinelor.

  8. Emisiile de noxe sunt aproape inexistente, din moment ce cabinele nu sunt dotate cu motoare termice. Tehnologiile TAC funcţionează de obicei cu un motor electric poziţionat într-unul dintre terminale. De asemenea, şi poluarea fonică este mult mai mică decât cea a mijloacelor convenţionale de transport în comun.

  9. Oferă o privelişte extraordinară şi un peisaj care-ţi taie răsuflarea, pasagerii având o foarte plăcută experienţă de drum.

În ciuda atâtor beneficii, tehnologia TAC este o tehnologie relativ nouă în mediul urban. De aceea, acest sistem este încă în perioada de început, ceea ce înseamna că este loc de îmbunătăţiri, şi asta se poate observa chiar şi din progresele pe care dezvoltatorii le-au făcut în ultimii ani.Transportul aerian pe cablu - în mediul urban | Teodor Ioan Mârza