Pilonii de susţinere (stâlpii)


Pilonii de susţinere sunt structuri independente care susţin cablurile de traseu şi de transport dintre terminale. Ei sunt realizaţi de obicei din cadre zâbrelite de oţel. Rolul principal al unui stâlp este să susţină şi să permită mişcarea liberă a cablurilor de transport cu ajutorul rolelor.

Pilonii trebuie de asemenea să aiba ghidaje pentru a nu permite cabinelor să se lovesca de ei. În funcţie de lungimea traseului, stâlpii nu sunt întotdeauna necesari. Pot exista instalaţii cu traseu scurt în care să nu fie necesară susţinere intermediară. Pentru traseele lungi, stâlpii sunt necesari pentru a oferi sprijin intermediar, eliminându-se nevoia de a proiecta deschideri foarte mari ale cablurilor.

Stâlpii metalici sunt de formă spaţială pătratică având fundaţiile izolate sau în unele cazuri la două picioare de stâlp, fundaţia poate să fie comună. Structura statică este cea a unei grinzi cu zăbrele asigurate prin contravântuiri în x, pe toate părţile, pentru a forma o structură spaţială rigidă şi compactă care să lucreze uniform şi unitar la eforturi.

De regulă picioarele stâlpului sunt înclinate, calculate în aşa fel încât să preia eforturile de compresiune din sâmburele structurii drepte de la partea superioara a structurii, cât şi eforturile din încărcările directe care apasă pe saboţii grinzii stâlpului (încărcarea directă din apăsarea cablului, forţa mobilă maximă din greutatea telecabinei pline, greutatea proprie), eforturi laterale (acţiunea vântului), eforturi de alungire şi de compresiune la temperatură, etc. Unghiul de înclinare al picioarelor stâlpului faţă de latura paralelă cu aliniamentul instalaţiei de obicei variază între 18º şi 23º. Pe feţele laterale ale stâlpului, grinzile de susţinere sunt coliniare de jos până sus (nu sunt înclinate).

Fundaţia stâlpilor metalici este, aşa cum am zis, una izolată, pătratică, care are armături în betonul fundaţiei şi care beton este unul de clasa mare (C25/30 sau superior, cu aditivi speciali pentru protecţia anticorozivă sau spălarii betonului, etc). Armăturile se calculează, însă constructiv se prevăd armături din PC52 peste diametrul de 10 mm.

Încastrarea grinzii (piciorului) metalice în fundaţie se face prin fixarea ei de o placă metalică care este fixată în fundaţie cu şuruburi mari de ancoraj (de obicei 4 la număr). Sunt excepţii când fundaţia pe o latură poate lega două grinzi ale stâlpului (în acest caz fundaţia este continuă pe o direcţie).1


  1. http://www.wikipedia.org (ultima accesare in 29 ianuarie 2013) Transportul aerian pe cablu - în mediul urban | Teodor Ioan Mârza