Evacuarea de urgenţă


În cazul întreruperii energiei electrice, toate sistemele TAC au o sursa de energie auxiliară, electrică sau diesel. In timp ce este activată această unitate de evacuare în caz de urgenţă, sistemul este deconectat de la sursa principală, până în momentul în care au fost evacuaţi toţi pasagerii. Conform standardelor, sistemul de evacuare de urgenţă nu depinde în niciun fel de sursele principale de energie.

Ca cerinţă minimă, unitatea de evacuare de urgenţă trebuie să fie capabilă să pornească şi să pună în mişcare instalaţia cu toate cabinele încărcate la capacitatea de 110%, cu o viteză de minimum 0.51 m/s. De asemenea, toate cabinele trebuie să fie dotate cu cordelină şi echipament de coborâre în rapel, pentru a fi posibilă evacuarea pasagerilor printr-o trapă prevazută în podeaua cabinei.1

Instalaţiile cu cabine de capacitate mare, cum sunt tramvaiele aeriene, sunt dotate cu un sistem auxiliar care permite trimiterea unei cabine mai mici pe traseu în vederea evacuării pasagerilor. La sistemele mai complexe, cum este Funiforul (care va fi prezentat mai târziu în această lucrare), traseele cabinelor nu sunt interconectate, ceea ce permite evacuarea de urgenţă cu ajutorul unei punţi de lagătură prin care pasagerii pot ajunge de la cabina blocată la cabina de pe linia funcţională.

În cazul instalaţiilor cu gondole este folosită şi coborârea pe pământ în rapel. Dacă relieful terenului pe care este construită instalaţia este periculos pentru evacuarea directă prin rapel, sistemele cu gondole cu două sau cu trei cabluri sunt prevăzute cu o cabină auxiliara care se poate deplasa de-a lungul traseului.


  1. Arthur Lakes Library. http://library.mines.edu/About_Ropeways (ultima accesare in 25 ianuarie 2013) Transportul aerian pe cablu - în mediul urban | Teodor Ioan Mârza